W roku 2015 Polski Związek Producentów Płyt Warstwowych zajmował się śledzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych związanych z budownictwem.
 
Szczególne zainteresowanie Związku stanowi nowelizacja:
 
  • Prawa Budowlanego
  • Ustawy o Wyrobach Budowlanych
 
oraz zmieniające się zapisy w normach branżowych, w tym w szczególności podstawowa dla producentów płyt warstwowych norma PN-EN 14509:2013 która weszła w życie w sierpniu 2015 roku i normy związane z bezpieczeństwem pożarowym budynków.
 
Związek monitoruje również projekt Kodeksu Urbanistyczno - Budowlanego i trawające nad nim prace Komisji Kodyfikacyjnej.
 
Bierzemy udział w procesie legislacyjnym poprzez uczestnictwo w Komitetach Technicznych PKN oraz w konsultacjach społecznych rozporządzeń i ustaw związanych z budownictwem, współpracujemy również z innymi związkami z branży wyrobów izolacyjnych.
 
Członkowie Związku uczestniczą w konferencjach branżowych oraz współpracują z instytutami budowlanymi.

PZPPW 1

PZPPW 2

PZPPW 3
 
Związek stara się o włączenie do swoich działań producentów dotychczas nie zrzeszonych zapraszając na zgromadzenia Związku oraz informując o swojej działalności.
 

Blachy Pruszyński

Panel Metal

Panel Tech>

Panel Metal

2011 © PŁYTY WARSTWOWE

Projekt i wykonanie: 2011 © NWPA & AMIR