W roku 2017 Związek realizuje założone cele ustalone na bieżący rok.

Na Zgromadzeniach Związku analizowano między innymi projekt europejski ogłoszony przez CEN / CT 128 drugiej normy na płyty warstwowe dotyczący zastosowań strukturalnych oraz mocowań i stosowania płyt jako elementów stabilizujących konstrukcję.

W powyższym zagadnieniu zostały przeanalizowane EUROKODY jako zbiór Norm Europejskich przeznaczonych do projektowania konstrukcji budynków.

Związek uczestniczył w II konwencie Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki w Warszawie

oraz w konferencji budowlanej Budujemy Hale w Poznaniu jak również w targach BUDMA 2017.

Związek na bieżąco śledzi sytuację gospodarczą w budownictwie przemysłowym oraz na rynku stali i komponentów do produkcji materiałów izolacyjnych, jak również projekty zmian w ustawodawstwie związanym z budownictwem i normach produktowych i badawczych.

Ważnym zagadnieniem są również postęp technologiczny i zmiany w technologi produkcji i zastosowania płyt warstwowych.

2011 © PŁYTY WARSTWOWE

Projekt i wykonanie: 2011 © NWPA & AMIR